GDPR

General Data Protection Regulation (neboli GDPR) je přelomovou evropskou úpravou v oblasti ochrany osobních údajů. S účinností od 25. 05. 2018 nahrazuje v České republice dosud platný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a stává se tak nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě. Jen stěží lze nalézt oblast, která by […]