Systém ERP obsahuje konfigurátor zboží.

Výrobek obsahuje příslušenství v základu.

Zákazník si může vybrat prodejní variantu Výrobků – je možno obměňovat a doplňovat dalšími doplňky dle předem zadaného konfigurátoru.