General Data Protection Regulation (neboli GDPR) je přelomovou evropskou úpravou v oblasti ochrany osobních údajů.

S účinností od 25. 05. 2018 nahrazuje v České republice dosud platný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a stává se tak nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

Jen stěží lze nalézt oblast, která by se dopadu GDPR vyhnula. Není však důvod k přehnaným obavám. GDPR je příležitostí k revizi a kontrole vnitřních procesů každé organizace. Jak vám můžeme v zajištění souladu s evropskou regulací pomoci?

 

Náš projekt vám zajistí komplexní řešení v souladu s evropským nařízením.

Nabízíme:

1. Analýzu interních procesů ve společnosti
2. Vyhodnocení interních procesů ve společnosti
3. Návrh řešení
4. Zpracování dokumentace, přípravu vnitropodnikových směrnic
5. Seznámení, proškolení zaměstnanců
6. Následnou kontrolou souladu navržených procesů
7. Právní a metodickou podporu