Provedli jsme úpravu DOS verze Integra pro provoz na 64 bitových operačních systémech.

Program běží bez problémů, je možno upravovat velikost obrazovky od nejmenší do celou obrazovku.