Pro aktivní uživatelé jsou připravené ukázková videa z našeho software.
Aktuální příspěvky podle software.
Stažení aktuálních verzí.
Demo ERP na Windows Azure.

Leave a comment