Informační systém Integro

Integro IS

Informační systém INTEGRO je vícevrstvá aplikace na bázi technologie klient-server, která je určena pro středně velké a menší společnosti.
Pro menší společnosti software může využít databázových tabulek vývojového prostředí MS Visual FoxPro 9.0. Pro střední a větší společnosti je pak připravena verze, kde je využit databázový stroj MS SQL Server.
Software je vhodný zejména pro obchodní, stavební, výrobní a účetní firmy. Systém mohou využít firmy, které ze své činnosti musí odvádět spotřební daň a dále rozpočtové a příspěvkové organizace.
Hlavní důraz je kladen na intuitivnost a jednoduchost ovládání a také na rychlost zadávání údajů do databáze.
Samozřejmostí je maximální provázanost s kancelářským balíkem MS OFFICE. Informační systém INTEGRO je určen pro operační systémy MS WIN 98, 2000, XP, Vista. V případě síťové verze může být na serveru použít operační systém MS WIN 2000, 2003, LINUX.
Víceletá verze, varianty – mono, síťová, SQL, víceuživatelská.
Software je připraven na přenos dat mezi jednotlivými pobočkami společnosti.
Modulární řešení program přehledně dělí na jednotlivé kategorie účetní, obchodní a výrobní agendy.

Přednosti programu

Provázanost jednotlivých úloh umožňuje okamžitou kontrolu a snižuje výskyt chybných zápisů zpracování v reálném čase přináší okamžitý přehled o finanční situaci firmy propracované saldokonto propracovaný detailní systém přístupových práv – pro uživatele možnost nastavit jeho Vlastní záložku s úlohami a sestavami pro něj. Po spuštění programu má k dispozici pouze tuto záložku. možnost evidence a vystavování faktur v cizí měně s přepočtem kurzu snadná a přehledná evidence DPH včetně tisku daňového hlášení, Souhrnné hlášení automatické zúčtování pohybů skladu, odpisů majetku, vystavených a došlých faktur, pokladny a mezd sledování nákladů a výnosů na střediska, činnosti, zakázky a stroje zpracování výkazů Zisky a ztráty, Rozvaha, Souhrnné hlášení, Kontrolní hlášení, Intrastat,  kompletně přizpůsoben normám Evropské unie export všech sestav a datových výstupů do formátů MS Excel, Word, XML, PDF, HTML, JPG, BMP datový sklad pro kontingenční tabulky, přímý přístup z SQL serveru možnost připojit se k databázi vzdálenými přístupy uživatelsky nastavitelné výchozí pohledy na data možnost provozovat data z webového serveru evidence všech změn v dokladech